Sigara İçmek Beynimizi Küçültüyor Mu?

Yayınlama: 16.06.2023
Düzenleme: 16.06.2023 13:20

Yeni bir araştırma, sigara içmenin beynin küçülmesine neden olduğuna dair güçlü kanıtlar sunmaktadır. Ancak daha önceki çalışmalarda sigara içenlerin daha küçük beyinlere sahip olduğu bulunmuş olsa da, bu durumun sigara içmenin bir sonucu mu yoksa daha küçük beyne sahip kişilerin sigaraya başlama olasılığının daha yüksek olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirsizdi. Sigara İçmek Beynimizi Küçültüyor Mu?

Penn State College of Medicine’deki araştırmacılar, İngiltere merkezli UK Biobank’tan elde edilen genetik ve sağlık verilerini kullanarak beyin görüntüleme verilerini analiz etti. Ayrıca katılımcıların sigara içme alışkanlıklarını da anketler aracılığıyla topladılar. İkinci dönemde ise manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılarak katılımcıların beyinleri görüntülendi.

Bu araştırma, sigara içmenin beyin üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Araştırmanın sonuçları henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olsa da, önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara içme alışkanlığıyla ilgili dikkate değer bulgular sunma potansiyeline sahip olduğu belirtilmektedir.

Dajiang Liu, araştırmaya dahil olmayan bir uzman, çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü ve sonuçlarının halk sağlığı için önemli olduğunu ifade etmiştir.

Sonuç olarak, bu yeni araştırma sigara içmenin beyin üzerindeki etkileri hakkında önemli kanıtlar sunmakta olup, sigara içme alışkanlığının genetik risk faktörleriyle ilişkisini incelemektedir. Ancak araştırmanın hakem değerlendirmesinden geçmesi ve daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

Ne kadar erken bırakırsanız o kadar şanslısınız

Yapılan daha ileri analizler, sigarayı daha uzun süre bırakan kişilerin beyinlerinde, daha yakın zamanda bırakanlara kıyasla biraz daha fazla gri madde olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin, sigarayı bir yıl daha önce bırakan kişilerde, geçmişte günlük sigara içenler arasında gri madde hacminde 0,005 kübik inç (0,09 cc) daha fazla artış olduğu bulunmuştur.

Bu çalışmada, sigara içme riskini etkileyen genetik varyantların gri madde hacmiyle ilişkili olup olmadığı da incelenmiştir. Daha yüksek genetik risk taşıyan kişilerin geçmişte sigara içme olasılığının daha yüksek olduğu ancak genetik faktörlerin tek başına gri madde hacmiyle ilişkili olmadığı sonucuna varılmıştır. Bunun yerine, günlük sigara içme alışkanlığının gri madde hacmiyle güçlü bir şekilde ilişkili olduğu ve sigara içmenin beyinde değişikliklere yol açtığı düşüncesi desteklenmektedir.

Beyin küçülmesi, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, sigara içme ve beyin hacmindeki azalma arasında nedensel bir ilişki kurmanın, sigaranın bu hastalıkları doğrudan etkileyip etkilemediğini anlamamıza yardımcı olduğunu belirtmektedir. Araştırmacı Dajiang Liu, bu bulguların sigara içmenin beyindeki mekanizmaları doğrudan etkileyerek bu tür hastalıklara neden olup olmadığını anlamamızı kolaylaştırdığını ifade etmektedir. Sigara İçmek Beynimizi Küçültüyor Mu?