KÜNYE

İMTİYAZ SAHİBİ ve YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İLBEY AKTORUN

EDİTÖR

TUNAHAN ERTAN

MUHABİR

SUZAN AKKAYA